Materialele foto, video si cele de identitate vizuala sunt protejate de copyright si pot fi folosite de mass-media pentru a ilustra articole de presa. Ele sunt in proprietatea Romexpo S.A. si a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile.

Nu pot fi folosite in scopuri comerciale pe niciunul dintre canalele multimedia, print sau online. Acestea nu pot fi modificate. Pot fi difuzate in forma in care sunt transmise catre presa de catre organizatori.